Bestuursverkiezing 2015

14-06-2015

Afgelopen vrijdag 12 juni 2015 heeft de algemene ledenvergadering van de Prinsejarde Vols 1948 plaatsgevonden. Dit jaar vonden ook weer bestuursverkiezingen plaats, waarbij 3 vacatures ingevuld moesten worden. De functies van Alexander Jongen, Georg Brendel en Tim Vandrey waren vacant, waarbij Georg heeft aangegeven zich niet meer verkiesbaar te stellen. De (nieuwe)bestuursleden werden dan ook weer unaniem gekozen en zullen zich de komende drie jaar met veel enthousiasme voor de Prinsejarde inzetten.

De samenstelling van het bestuur van de Prinsejarde Vols 1948 ziet er dan nu ook als volgt uit:
Josef Brendel (voorzitter en dagelijks bestuur)
Alexander Jongen (secretaris en dagelijks bestuur)
Tim Vandrey (penningmeester en dagelijks bestuur)
Antoon van Ouwerkerk (2e secretaris en algemeen bestuurslid)
Stefan Thumser (2e penningmeester en algemeen bestuurslid)

We wensen Stefan Thumser heel veel plezier, wijsheid en succes in zijn nieuwe functie en heten hem in het bestuur van harte welkom.

Tevens willen we Georg Brendel van harte bedanken voor zijn bijdrage tijdens de afgelopen zes jaar dat hij zijn bestuursfunctie met veel plezier uitgevoerd heeft, Georg bedankt!!!

Bestuur en leden Prinsejarde Vols 1948