Het bestuur

Het bestuur (’t Sjtiepekomitee) van de Prinsejarde Vols 1948 werd vroeger gevormd door de drie leden, die het langste lid waren. De kommandant stond aan het hoofd en fungeerde derhalve ook als voorzitter. De ongerkommandant (vice-kommandant) was tevens secretaris en de derde (en vaak ook de belangrijkste!) functie was die van penningmeester. Dit trio ging door het leven als het “Sjtiepekomitee”.

Nog voor de verzelfstandiging in 2003 hebben er bij de Prinsejarde Vols ook op dit gebied een aantal veranderingen plaatsgevonden. Het Sjtiepekomitee (inmiddels omgedoopt tot “de dreej sjtiepe”) bestaat in de oude vorm niet meer en is vervangen door een gekozen bestuur van vijf Jardieste. De bestuursleden worden voor een periode van 3 jaar gekozen.

Het bestuur is momenteel als volgt samengesteld:

Voorzitter & commandant : Alex Jongen (“d’r Mandolienekweëler”)

Penningmeester & vice-commandant : Tim Vandrey (“d’r Alfrééd”)

Secretaris : Antoon van Ouwerkerk (“d’r smartlap”)

Bestuurslid : Stefan Thumser (“Ut Anita”)

Bestuurslid : John Lahaije (“d’r Nimmerzat”)