Prinsejarde Vols 1948 kijkt terug op een geweldig jubileumfeest!

20-01-2014

Prinsejarde Vols 1948 kijkt terug op een geweldig jubileumfeest!

Afgelopen weekend vierden de dames en de heren van de Prinsejarde Vols hun 66-jarig jubileum drie-daagse, maar de aftrap was al een week eerder.

Op zaterdag 11 januari jl was, tijdens de receptie in zaal Suisse, de gelegenheid de jubilerende vereniging te feliciteren. Ook Jardist Wim Putmans, 11 jaar lid van de Jarde werd in het zonnetje gezet. Naast het College van Burgermeester en Wethouders bezochten vele verenigingen van Vaals en omstreken de receptie en feliciteerden de Prinsejarde met deze mijlpaal in hun geschiedenis.

Na maanden voorbereiding werd vrijdag 17 januari jl. de spits van de drie-daagse afgebeten met de presentatie van het boek “6×11 joar Prinsejarde Vols 1948” door oud-commandant en Ere-generaal van de Prinsejarde Arthur Cransveld.
In een sfeervol, goedbezocht Grandcafe Zera marcheerden klokslag 20.11 uur de Prinsejarde met hun Jarde-mariesche Jaemy Moonen op. In zijn openingswoord verwelkomde commandant Josef Brendel alle aanwezigen en speciaal de oud-Jardisten, oud-Commandanten en oud-Jardemarieschen die deze avond acte de presence gaven. Het woord was vervolgens aan de leden van de Jarde en aan Jaemy Moonen die hun nieuwe dans op een geweldige wijze presenteerden. En toen, het “moment surpreme”:
Op humoristische wijze, ondersteund door een geweldige collectie foto’s van 1948 tot heden (samengesteld en gepresenteerd door Jardist Wino Winkens) nam Arthur Cransveld het publiek mee terug in de tijd en schilderde zo de kroniek van de Prinsejarde Vols. Bij het zien van de vele historische foto’s kwamen weer vele dankbare herinneringen op en werd nog eens goed gelachen bij de vele anekdotes die hieraan verbonden waren. Hier en daar werd ook een traantje weggepinkt. Het waren mooie tijden! Opgeluisterd werd deze presentatie door optredens van onze zingende Prins van Vaals, Prins Klaus I met Alex Jongen en trompettist Ed Klein (allen actief lid van de Prinsejarde).
Commandant Josef Brendel bedankte zich bij de redactie van het boek (Eed Gouder de Beauregard, Hub Hassert, Arthur Cransveld, John Houtermans en Wino Winkens) voor het vele werk die zij in dit boek geinvesteerd hebben.
Symbolisch mocht Arthur Cransveld het eerste boek in ontvangst nemen uit handen van commandant Josef Brendel.
Een speciaal woord van dank gaat echter uit naar Wino Winkens. Zonder zijn enorme collectie foto’s, belangeloos ter beschikking gesteld, en zijn vakmanschap voor het druk-klaar opmaken van het boek, was dit boek niet tot stand gekomen.

Naast uniek foto-materiaal vindt de lezer talrijke anekdotes uit het “Jarde-leave” van 1948 tot heden.

Zaterdag 18 januari jl om 20.11 uur marcheerde de Prinsejarde Vols weer in vol ornaat in de Obelisk op voor de traditionele Jarde-Revue. Deze jubileum revue beloofde een heel bijzondere revue te worden. Vooraf werden, zoals altijd, de genodigden, vrienden van de Jarde en sponsoren ontvangen in de foyer en onder het genot van een glaasje sekt werd genetwerkt en langzaam toegeleeft naar de start van de revue. De dames van de Jarde hadden overigens nog een leuke verrassing voor hun mannen. Jose Houtermans memoreerde in haar openingswoord de meest gehoorde vraag van de jonge: Wees du woa de boks is? Is ut hemp al jeweische?. In de ultieme poging de jonge va de Jarde goed voor te bereiden op de evenementen kregen ze dan ook uit handen van de dames een mooie, op naam gegraveerde Flachmaan met inhoud. Een werkelijk mooi en nuttig geschenk voor “koude”optredens.
Terug naar de Revue; de zaal was uitverkocht! De laatste vier kaarten werden bij de avondkassa gekocht door vier toeristen uit Sneek. Dit wilden die wel eens meemaken.

Het begon als vanouds met de traditionele opmars van de Prinsejarde Vols. Na de nieuwe dans van Jarde-marie Jaemy Moonen was de beurt aan de Jardisten. De nieuwe seizoensdans werd met veel allure gepresenteerd en aansluitend de onvermijdelijke Zugabe. Ook dat was weer een groot succes. Dat alles dankzij de inspanningen van trainers Ellie Simons en Fleur Jerusalem.
Vervolgens liet ook Prins Klaus I, stadprins van Vaals, en in het dagelijkse leven actief Jardist zich niet onbetuigd en zong de zaal uit volle borst toe. Ook hierna klonk weer zugabe, zugabe…het programma begon al aardig uit te lopen. Het werd een ware Gala zitting, een geweldig programma! Phillip Dammers uit Duisburg presteerde het een buut te houden terwijl hij met alles en nog wat jongleerde en tevens op een reuze een-wieler rond reed op de buhne. Bij dit optreden werd ook Ere gast en Wethouder Jean Vroemen onsterfelijk! Niet alleen Phillip Dammers scandeerde zijn naam, maar ook de volgende artiest, Wiel Vinken uit Kerkrade wist hem op carnavaleske manier te vinden. Burgemeester van Loo werd bij het optreden van Dammers gebombardeerd tot “bewaerungshelfer”, waarachtig een leuke en eervolle bijbaan.
Het publiek was zo bezig met het programma dat het niemand merkte toen commandant Josef Brendel van de Prinsejarde van uniform wisselde. Plotsklaps staat Josef buutenreedner Wiel Vinken uit Kerkrade aan te kondigen in het eerste uniform van de Prinsejarde Vols, het uniform uit 1956 ! Prachtig, en het zat als gegoten!

Het voert te ver iedere artiest die deze avond optrad nader toe te lichten, maar iedereen was geweldig! Telkens hoorde je zugabe, zugabe etc. Om 00.00 uur waren we al 1 uur uitgelopen en twee groepen moesten nog optreden.
De voorlaatste waren de Stadgarde Oecher Penn die met 130 geüniformeerde jardisten compleet met muziekkapel optraden. Dat was weer een hele belevenis. Aan de stoet inkomende jardisten kwam maar geen einde en het lied “Pennsoldaten marchieren auf” weerklonk wel tien keer voordat iedereen op de bühne stond. Na de dans van het danspaar en de gebruikelijke toespraken presenteerden de Penn hun “Penn-Geister” een peloton Oud Penn leden die men bij het opruimen van het Marchiertor gevonden had. De een zonder hoofd, de ander zonder linkerarm, bebloed en onder het spinneweb. Dit spook peloton presenteerde een After Penn dans zoals nog nooit eerder gezien. Geweldig.
Als laatste waren dan om 01.00 uur De Kaafsack uit Eschweiler aan de beurt. Dit trompetterkorps wist nog steeds een volle zaal 35 minuten op geweldige wijze te onderhouden. Na een zugabe was het programma om 01.45 uur afgelopen en na het slotwoord van de commandant Josef Brendel marcheerde de jubilerende Prinsejarde voldaan af. Het was weer mooi !!! Op naar morgen…..

Zondag 19 januari jl: Na een korte nacht verzamelden de jardisten met hun echtgenotes zich weer vanaf 10.00 uur bij de Obelisk. Alle voorbereidingen waren getroffen voor de ontvangst van de Gardes die zich aangemeld hadden voor het Jarde-Bivak.
De eersten, de Streupers uit Brunssum arriveerden al om 10.30 uur en KG Vaalserkwartier een paar minuten later. Weer 10 minuten later kwamen de Kachelpiepers uit Maastricht en zo bleven de verenigingen maar binnenkomen. Precies 11.11 uur openden de Prinsejarde Vols het Jarde-bivak en Jarde-marie Jaemy Moonen en de mannendansgroep traden voor de laatste keer dit weekend op. Vervolgens traden op de Streupers uit Brunssum en de KG Vaalserkwartier met hun dansmariesche en dansgroep.
Om 13.30 uur vertrokken de deelnemende verenigingen naar de Vaalserhaagweg alwaar men zich moest opstellen voor de optocht.
Daarentegen waren onaangekondigd gekomen: der Keub va Heele en een garde uit Bad Dürkheim die samen met Stadgarde Mannheim gekomen was. De optocht vertrok precies om 14.11 uur. Via de Bloemendalstraat, von Clermontplein, Bergstraat, Tentstraat, Kerkstraat en Maastrichterlaan marcheerden de verenigingen richting Defilé (nabij de Suisse) waar Jardist John Houtermans de deelnemende verenigingen verwelkomde.
Mede dankzij de Joepa’s en onze Moeziek (Kon. Harmonie Cecilia 1836) was er volop muziek in deze optocht aanwezig.
Opvallende verenigingen: de Prinsengarde Aachen die ook in volledige omvang naar Vaals gekomen was, natuurlijk onze vriendenvereniging de Stadgarde Oecher Penn die ook nu weer met meer dan 150 leden aanwezig waren, de Stadgarde Mannheim met een bevriende garde uit hun regio, de Brander Stiere die ook met een man of zeventig acte de presence gaven, KG Vaalserkwartier, der Kueb va Heele, de Streupers uit Brunssum,, de Volser Hunnen samen met de Aachener Hunnen en de Hunnen uit Bonn, de Kachelpiepers uit Maastricht, de Prinsejarde Zitterd, de Prinsejarde Eupen en tot slot als laatste de Prinsejarde Vols.

Om 15.30 uur was de laatste vereniging binnen en trokken de gasten weer richting Obelisk voor het middagprogramma. Op de bühne van de Obelisk konden de bezoekers weer genieten van enkele optredens zoals weer van het volledige programma van de Oecher Penn, de kachelpiepers en nog vele anderen. Het was een middag en avond met een open end. Ook deze derde dag was een hoogtepunt voor de jubilerende Prinsejarde Vols.
Moe, maar vooral voldaan trok ook de laatste jardist in de loop van de avond (nacht) huiswaarts. Het was geweldig !!!! Op naar het volgende evenement, het is nog lang tot aswoensdag……….

Tot slot:
De Prinsejarde Vols bedankt zich bij iedereen die op welke wijze dan ook bijgedragen heeft aan het welslagen van de afgelopen vier dolle dagen!!!!
Wij bedanken ons bij de directie en personeel van de Suisse en van Zera / de Obelisk voor de ondervonden hulp bij de evenementen.
Een speciaal woord van dank gaat naar onze Oud-Commandant en Ere-Generaal Arthur Cransveld voor het leiden van de receptie en de bijdrage aan- en de presentatie van het boek 6×11 joar Prinsejarde Vols.
Een bijzondere blijk van waardering gaat uit naar Burgemeester en Wethouders van Vaals en de daarbij betrokken ambtenaren voor met name hun inzet voor het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen.

Tekst, John Houtermans namens leden en bestuur Prinsejarde Vols 1948